Phương thức thanh toán

Ngày đăng

Phương thức thanh toán

1. PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG – TRẢ TIỀN MẶT:

• Phương thức Giao hàng – Trả tiền mặt chỉ áp dụng đối với những khu vực chúng tôi hỗ trợ giao nhận miễn phí.
• Khách hàng trả chỉ 100% tiền mặt giá trị đơn hàng cho nhân viên giao nhận khi nhận được hóa đơn bán hàng có đóng dấu công ty Hoa Hoa

2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRƯỚC:

Chuyển tiền, chuyển khoản, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua thẻ tại văn phòng của chúng tôi

a. Chuyển tiền/chuyển khoản:

Áp dụng cho khách hàng ngoài khu vực hỗ trợ giao nhận miễn phí và khách hàng có nhu cầu sử dụng phương thức thanh toán này

Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG LÊ PHÁT

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN – Chi nhánh Hải Vân.
• Số tài khoản : 56010000306755