Dự Án

Khu phức hợp Mikazuki Đà Nẵng

Công ty Hoàng Lê Phát cung cấp, lắp đặt hệ thống tủ trung thế và Máy biến áp Siemen cho khu phức hợp Mikazuki tại khu Xuân Thiều_ Đà Nẵng    


Khu Phức Hợp Marriot Đà Nẵng

Công ty Hoàng Lê Phát cung cấp, lắp đặt Máy Biến Áp Siemen cho dự án Marriot Đà nẵng tại 58 Bạch Đằng Đa Nẵng.  


Viện Nghiên Cứu Đại Học Duy Tân

Công ty Hoàng Lê Phát cung cấp lắp đặt hệ thống Busway Siemen cho tòa nhà ĐH Duy Tân: 03 Quang Trung Đà nẵng  


Toà nhà điều hành Sông Bung- Thuỷ điện A Vương

Công ty Hoàng Lê Phát cung cấp thi công hệ thống Busway toà nhà điều hành Sông Bung- Thuỷ điện A Vương


Khách sạn Hải Phong Đà Nẵng

Công ty Hoàng Lê Phát cung cấp, lắp đặt hệ thống Busway1250A- Ks Hải Phong Đà Nẵng


Khách sạn Lê Hoàng Đà Nẵng

Công ty Hoàng Lê Phát cung cấp tủ bảng điện tầng, hệ thống Busway cho KS Lê Hoàng


Khách sạn Brilliant Majestic Hotel

Công ty Hoàng Lê Phát cung cấp, lắp đặt hệ thống tủ điện cho KS Brilliant Majestic Hotel


Khách sạn Paracel Đà Nẵng

Công ty Hoàng Lê Phát cung cấp, lắp đặt Busway 2000a- Tủ điện  tầng Ks Paracel


Khách sạn CICILIA Nha trang

Công ty Hoàng Lê Phát cung cấp, lắp đặt hệ thống Busway KS CICILIA Nha trang


Khách sạn Elegant Huế

Công ty Hoàng Lê Phát cung cấp, lắp đặt hệ thống M&E, Busway