Phích Cắm

 • -20%

  Ổ cắm IP66 3P 15A

  Giá: 787,610  982,300 

  Mã SP: S56SO315GY

  Tình trạng: Có sẵn

 • -12%

  Phích cắm IP66 3P 10A

  Giá: 600,000  682,000 

  Mã SP: S56P310GY

  Tình trạng: Có sẵn

 • -4%

  Phích cắm IP66 3P 13A

  Giá: 520,500  540,100 

  Mã SP: S56P313GY

  Tình trạng: Có sẵn

 • -2%

  Phích cắm IP66 3P 15A

  Giá: 810,400  827,200 

  Mã SP: S56P315GY

  Tình trạng: Có sẵn

 • -3%

  Phích cắm IP66 3P 15A

  Giá: 750,400  772,200 

  Mã SP: S56P315RPGY

  Tình trạng: Có sẵn

 • -3%

  Phích cắm IP66 3P 20A 250V

  Giá: 890,750  914,100 

  Mã SP: S56P320GY

  Tình trạng: Có sẵn

 • -22%

  Phích cắm IP66 3P 32A

  Giá: 750,000  959,200 

  Mã SP: S56P332GY

  Tình trạng: Có sẵn

 • -10%

  Phích cắm IP66 4P 20A

  Giá: 954,000  1,057,100 

  Mã SP: S56P420GY

  Tình trạng: Có sẵn

 • -28%

  Phích cắm IP66 4P 32A

  Giá: 877,900  1,225,400 

  Mã SP: S56P432GY

  Tình trạng: Có sẵn

 • -28%

  Phích cắm IP66 4P 50A

  Giá: 877,780  1,225,400 

  Mã SP: S56P450GY

  Tình trạng: Có sẵn

 • -23%

  Phích cắm IP66 5P 20A

  Giá: 947,780  1,225,400 

  Mã SP: S56P520GY

  Tình trạng: Có sẵn

 • -29%

  Phích cắm IP66 5P 32A

  Giá: 1,310,600  1,848,000 

  Mã SP: S56P532GY

  Tình trạng: Có sẵn