Công tắc, Ngắt điện phòng chống nước

 • -22%

  Công tắc IP66 1P 20A

  Giá: 563,580  719,400 

  Mã SP: S56SW120GY

  Tình trạng: Có sẵn

 • -26%

  Công tắc IP66 1P 32A

  Giá: 554,000  750,200 

  Mã SP: S56SW132GY

  Tình trạng: Có sẵn

 • -26%

  Công tắc IP66 2P 20A

  Giá: 649,020  875,600 

  Mã SP: S56SW220GY

  Tình trạng: Có sẵn

 • -21%

  Công tắc IP66 2P 32A

  Giá: 695,600  875,600 

  Mã SP: S56SW232GY

  Tình trạng: Có sẵn

 • -21%

  Công tắc IP66 2P 50A

  Giá: 890,900  1,129,700 

  Mã SP: S56SW250GY

  Tình trạng: Có sẵn

 • -10%

  Công tắc IP66 3P 10A

  Giá: 745,000  825,000 

  Mã SP: S56SW310GY

  Tình trạng: Có sẵn

 • -10%

  Công tắc IP66 3P 16A

  Giá: 887,800  987,800 

  Mã SP: S56SW316GY

  Tình trạng: Có sẵn

 • -25%

  Công tắc IP66 3P 20A

  Giá: 950,000  1,263,900 

  Mã SP: S56SW320GY

  Tình trạng: Có sẵn

 • -26%

  Công tắc IP66 3P 32A

  Giá: 940,500  1,263,900 

  Mã SP: S56SW332GY

  Tình trạng: Có sẵn

 • -21%

  Công tắc IP66 3P 50A

  Giá: 1,130,000  1,430,000 

  Mã SP: S56SW350GY

  Tình trạng: Có sẵn

 • -14%

  Công tắc IP66 3P 63A

  Giá: 1,230,000  1,430,000 

  Mã SP: S56SW363GY

  Tình trạng: Có sẵn

 • -4%

  Ngắt điện IP66 1P 20A

  Giá: 818,100  848,100 

  Mã SP: WHS20_GY

  Tình trạng: Có sẵn