Khởi động từ

 • -24%

  3P CONTACTOR TESYS E 1NO 11KW 220VAC

  Giá: 453,000  595,100 

  Mã SP: LC1E2510M5

  Tình trạng: Có sẵn

 • -10%

  Bộ Hẹn Giờ 1-30S Bật

  Giá: 940,000  1,045,000 

  Mã SP: LADS2

  Tình trạng: Có sẵn

 • -22%

  Contactor LC1E1210M5 – 3P 12A 1No 5,5Kw 220Vac

  Giá: 256,000  330,000 

  Mã SP: LC1E1210M5

  Tình trạng: Có sẵn

 • -16%

  Contactor (Khởi động từ) LC1E3210M5 – 3P 32A 1No 15Kw 220Vac

  Giá: 730,800  874,500 

  Mã SP: LC1E3210M5

  Tình trạng: Có sẵn

 • -16%

  Contactor (Khởi động từ) LC1E40M5 – 3P 40A 18,5Kw 220Vac

  Giá: 890,700  1,058,200 

  Mã SP: LC1E40M5

  Tình trạng: Có sẵn

 • -9%

  Contactor 3P 115A 220V

  Giá: 6,504,000  7,145,600 

  Mã SP: LC1D115M7

  Tình trạng: Có sẵn

 • -27%

  Contactor 3P 12A 220V

  Giá: 401,500  548,900 

  Mã SP: LC1D12M7

  Tình trạng: Có sẵn

 • -22%

  Contactor 3P 150A 220V

  Giá: 7,065,000  9,023,300 

  Mã SP: LC1D150M7

  Tình trạng: Có sẵn

 • -19%

  Contactor 3P 18A 220V

  Giá: 596,000  732,600 

  Mã SP: LC1D18M7

  Tình trạng: Có sẵn

 • -16%

  Contactor 3P 25A 220V

  Giá: 857,000  1,025,200 

  Mã SP: LC1D25M7

  Tình trạng: Có sẵn

 • -15%

  Contactor 3P 25A 24Vac

  Giá: 870,400  1,025,200 

  Mã SP: LC1D25B7

  Tình trạng: Có sẵn

 • -25%

  Contactor 3P 25A 24Vdc

  Giá: 930,400  1,243,000 

  Mã SP: LC1D25BD

  Tình trạng: Có sẵn