Khởi động từ

 • -26%

  Khóa liên động (LC1E120–E160)

  Giá: 487,900  661,100 

  Mã SP: LAEM5

  Tình trạng: Có sẵn

 • -26%

  Khóa liên động (LC1E200–E250)

  Giá: 487,900  663,300 

  Mã SP: LAEM6

  Tình trạng: Có sẵn

 • -18%

  Khóa liên động (LC1E40–E65)

  Giá: 59,800  72,600 

  Mã SP: LAEM1

  Tình trạng: Có sẵn

 • -30%

  Khởi động từ LC1D09MD

  Giá: 320,500  458,700 

  Mã SP: LC1D09MD

  Tình trạng: Có sẵn

 • -19%

  Khởi động từ SCHNEIDER LC1D18B7

  Giá: 594,000  732,600 

  Mã SP: LC1D18B7

  Tình trạng: Có sẵn

 • -40%

  Khởi động từ 25kvar

  Giá: 2,150,000  3,560,000 

  Mã SP: LC1DMKM7-1

  Tình trạng: Có sẵn

 • -30%

  Khởi động từ Cont 38A 1NC+1NO 220V

  Giá: 1,046,000  1,503,700 

  Mã SP: LC1D38M7

  Tình trạng: Có sẵn

 • -28%

  Khởi động từ LC1D 3P AC3 18A

  Giá: 900,500  1,243,000 

  Mã SP: LC1D18MD

  Tình trạng: Có sẵn

 • -6%

  Khởi động từ LC1D 3P AC3 38A

  Giá: 1,408,000  1,503,700 

  Mã SP: LC1D38BD

  Tình trạng: Có sẵn

 • -28%

  Khởi động từ LC1D 3P AC3 50A

  Giá: 1,945,000  2,685,100 

  Mã SP: LC1D50ABD

  Tình trạng: Có sẵn

 • -20%

  Khởi động từ LC1E120M5 – 120A 55Kw 220Vac

  Giá: 1,875,000  2,343,000 

  Mã SP: LC1E120M5

  Tình trạng: Có sẵn

 • -18%

  Khởi động từ LC1E50M5 – 3P 50A 22Kw 220Vac

  Giá: 890,700  1,090,100 

  Mã SP: LC1E50M5

  Tình trạng: Có sẵn