Phụ kiện

  • Công tắc 2 chiều – cỡ L

    Giá: 47,300 

    Mã SP: F50_2M4_WE

    Tình trạng: Có sẵn

  • Công tắc 2 chiều – cỡ XS

    Giá: 34,100 

    Mã SP: F50_2M1_WE

    Tình trạng: Có sẵn

  • CÔNG TẮC CHỈNH TỐC ĐỘ QUẠT

    Giá: 227,000 

    Mã SP: F50FC250M_WE

    Tình trạng: Có sẵn

  • Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn 400W – cỡ M

    Giá: 190,300 

    Mã SP: F50RD400M_WE

    Tình trạng: Có sẵn

  • Đèn báo đỏ – cỡ S

    Giá: 53,900 

    Mã SP: F30NM2_RD_G19

    Tình trạng: Có sẵn

  • Mặt 1 size L

    Giá: 15,400 

    Mã SP: FG1053_WE

    Tình trạng: Có sẵn

  • Mặt 1 size S

    Giá: 15,400 

    Mã SP: FG1051_WE

    Tình trạng: Có sẵn

  • Mặt 2

    Giá: 15,400 

    Mã SP: FG1052_WE

    Tình trạng: Có sẵn

  • Mặt cho 1 thiết bị cỡ M

    Giá: 15,400 

    Mã SP: FG1050_WE

    Tình trạng: Có sẵn

  • Nút che trơn có lỗ trống – cỡ M

    Giá: 12,100 

    Mã SP: F50XM2_WE

    Tình trạng: Có sẵn

  • Phích Cắm 2 Chấu Dẹp

    Giá: 59,400 

    Mã SP: U418T2_C5

    Tình trạng: Có sẵn

  • Phích Cắm 3 Chấu Dẹp

    Giá: 73,700 

    Mã SP: U418T_WE

    Tình trạng: Có sẵn