MCCB hạ thế

 • -29%

  Aptomat MCCB 3P 100A 25kA

  Giá: 1,908,800  2,690,600 

  Mã SP: LV510307

  Tình trạng: Có sẵn

 • -30%

  Aptomat MCCB 3P 125A 25kA

  Giá: 2,387,000  3,402,300 

  Mã SP: LV516302

  Tình trạng: Có sẵn

 • -35%

  Aptomat MCCB 3P 125A 36kA

  Giá: 2,406,000  3,685,000 

  Mã SP: LV516332

  Tình trạng: Có sẵn

 • -28%

  Aptomat MCCB 3P 160A 25kA

  Giá: 3,110,000  4,325,200 

  Mã SP: LV516303

  Tình trạng: Có sẵn

 • -31%

  Aptomat MCCB 3P 160A 36kA

  Giá: 3,200,800  4,656,300 

  Mã SP: LV516333

  Tình trạng: Có sẵn

 • -23%

  Aptomat MCCB 3P 16A 25kA

  Giá: 2,055,000  2,662,000 

  Mã SP: LV510300

  Tình trạng: Có sẵn

 • -19%

  Aptomat MCCB 3P 16A 36kA

  Giá: 2,234,480  2,763,200 

  Mã SP: LV510330

  Tình trạng: Có sẵn

 • -30%

  Aptomat MCCB 3P 200A 36kA

  Giá: 4,011,700  5,706,800 

  Mã SP: LV525332

  Tình trạng: Có sẵn

 • -20%

  Aptomat MCCB 3P 250A 36kA

  Giá: 5,089,900  6,374,500 

  Mã SP: LV525333

  Tình trạng: Có sẵn

 • -23%

  Aptomat MCCB 3P 25A 25kA

  Giá: 2,055,000  2,662,000 

  Mã SP: LV510301

  Tình trạng: Có sẵn

 • -19%

  Aptomat MCCB 3P 25A 36kA

  Giá: 2,234,000  2,763,200 

  Mã SP: LV510331

  Tình trạng: Có sẵn

 • -11%

  Aptomat MCCB 3P 320A 36kA

  Giá: 8,608,900  9,724,000 

  Mã SP: LV540305

  Tình trạng: Có sẵn