Tủ điện hạ thế

 • -33%

  Tủ điện nhựa âm tường – Easy9 box có 12 module

  Giá: 264,000  393,800 

  Mã SP: EZ9E0112

  Tình trạng: Có sẵn

 • -14%

  Tủ điện nhựa âm tường – Easy9 box có 4 module

  Giá: 134,000  155,100 

  Mã SP: EZ9E0104

  Tình trạng: Có sẵn

 • -21%

  Tủ điện nhựa âm tường – Easy9 box có 8 module

  Giá: 226,000  287,100 

  Mã SP: EZ9E0108

  Tình trạng: Có sẵn

 • -15%

  Tủ điện nhựa âm tường 12 modul cửa mờ

  Giá: 570,000  669,900 

  Mã SP: MIP22112T

  Tình trạng: Có sẵn

 • -40%

  Tủ điện nhựa âm tường 18 modul cửa trơn

  Giá: 890,700  1,479,600 

  Mã SP: MIP22118

  Tình trạng: Có sẵn

 • -39%

  Tủ điện nhựa âm tường 24 modul cửa trơn

  Giá: 998,000  1,630,800 

  Mã SP: MIP22212

  Tình trạng: Có sẵn

 • -40%

  Tủ điện nhựa âm tường 36 modul cửa trơn

  Giá: 1,142,500  1,900,800 

  Mã SP: MIP22312

  Tình trạng: Có sẵn

 • -39%

  Tủ điện nhựa âm tường 4 modul cửa trơn

  Giá: 321,000  523,800 

  Mã SP: MIP22104

  Tình trạng: Có sẵn

 • -6%

  Tủ điện nhựa âm tường 6 modul cửa mờ

  Giá: 378,000  401,500 

  Mã SP: MIP22106T

  Tình trạng: Có sẵn

 • -40%

  Tủ điện nhựa âm tường 8 modul cửa trơn

  Giá: 405,000  675,000 

  Mã SP: MIP22108

  Tình trạng: Có sẵn

 • -18%

  Tủ điện nhựa nổi 12 modul cửa mờ

  Giá: 505,600  614,900 

  Mã SP: MIP12112T

  Tình trạng: Có sẵn

 • -40%

  Tủ điện nhựa nổi 18 modul cửa trơn

  Giá: 885,000  1,479,600 

  Mã SP: MIP12118

  Tình trạng: Có sẵn