Công tắc, ổ cắm

 • Công tắc ba, 1 chiều 16AX màu trắng

  Giá: 99,000 

  Mã SP: KB33_1_WE

  Tình trạng: Có sẵn

 • Công tắc bốn, 1 chiều 16AX màu trắng

  Giá: 209,000 

  Mã SP: KB34_1_WE

  Tình trạng: Có sẵn

 • Công tắc đôi, 1 chiều 16AX

  Giá: 72,600 

  Mã SP: KB32_1_WE

  Tình trạng: Có sẵn

 • Công tắc đơn 2 chiều 2 cực 20A1 (đèn báo + earth)

  Giá: 315,700 

  Mã SP: KB31D20NE_2_WE

  Tình trạng: Có sẵn

 • Công tắc đơn đèn mờ 400W

  Giá: 414,700 

  Mã SP: KB31RD400_WE

  Tình trạng: Có sẵn

 • Công tắc đơn, 1 chiều 16AX

  Giá: 52,800 

  Mã SP: KB31_1_WE

  Tình trạng: Có sẵn

 • Công tắc nhấn chuông 10AX

  Giá: 68,200 

  Mã SP: KB31BPB_WE

  Tình trạng: Có sẵn

 • Công tắc trung gian 10AX

  Giá: 194,700 

  Mã SP: KB31IA_WE

  Tình trạng: Có sẵn

 • Mặt che đôi

  Giá: 93,500 

  Mã SP: KBT30_WE

  Tình trạng: Có sẵn

 • Ổ cắm điện thoại 1G + chốt an toàn

  Giá: 105,600 

  Mã SP: KB31TVF_WE

  Tình trạng: Có sẵn

 • Ổ cắm điện thoại đôi + chốt an toàn

  Giá: 177,100 

  Mã SP: KB32TS

  Tình trạng: Có sẵn

 • Ổ cắm điện thoại đơn + chốt an toàn

  Giá: 97,900 

  Mã SP: KB31TS_WE

  Tình trạng: Có sẵn