Thiết bị dành cho Khách sạn

 • 2G 2WDND & công tắc PCU

  Giá: 304,700 

  Mã SP: KB32SDC_WE

  Tình trạng: Có sẵn

 • Chuông cửa + không làm phiền

  Giá: 334,400 

  Mã SP: KB31BD_WE-1

  Tình trạng: Có sẵn

 • Công tắc thẻ

  Giá: 859,100 

  Mã SP: KB31EKT_WE

  Tình trạng: Có sẵn

 • Ổ máy cạo râu 115/240V

  Giá: 1,301,300 

  Mã SP: KBT727V_WE

  Tình trạng: Có sẵn