Tụ bù hạ thế Schneider dòng chất lượng cao Varplus Can

Giá: Liên hệ

Tình trạng: Có sẵn

Danh mục:


Dòng chất lượng cao Varplus Can

Thiết kế theo tiêu chuẩn IEC 60831-1/2 với các thông số kỹ thuật

Dung lượng từ 1 đến 50Kvar

Điện áp định mức: 440V

Dòng xung chịu đựng: gấp 250 lần Uđm

Khả năng quá áp: 1.1 lần Uđm

Khả năng quá tải: 1.8 lần Iđm

Độ bền: 130.000 giờ

Kiểu lắp đặt đứng hoặc ngang

Thông số kỹ thuật của các tụ điện Varplus Can theo mã tương ứng

– Tụ bù hạ thế mã BLRCH100A120B44 Varplus Can 10 Kvar 440V dưng lượng 10Kvar

– Tụ bù hạ thế mã BLRCH150A180B44 Varplus Can 15 Kvar 440V dung lượng 15 Kvar

– Tụ bù hạ thế mã BLRCH200A240B44 Varplus Can 20 Kvar 440V dung lượng 20 Kvar

– Tụ bù hạ thế mã BLRCH250A300B44 Varplus Can 25 Kvar 440V dung lượng 25 Kvar

– Tụ bù hạ thế mã BLRCH303A000B44 Varplus Can 30.3 Kvar 440V dung lượng 30.3 Kvar

– Tụ bù hạ thế mã BLRCH400A480B44 Varplus Can 40 Kvar 440V dung lượng 40 Kvar

– Tụ bù hạ thế mã BLRCH500A000B44 Varplus Can 50 Kvar 440V dung lượng 50 Kvar