Thiết bị dành cho Khách sạn

 • -15%

  Bộ công tắc “Không làm phiền”, “Xin dọn phòng”, “Vui lòng chờ”, màu gỗ

  Giá: 604,500  713,900 

  Mã SP: E8333DMWS_WD

  Tình trạng: Có sẵn

 • -22%

  Bộ công tắc “Không làm phiền”, “Xin dọn phòng”, “Vui lòng chờ”, màu trắng

  Giá: 465,000  595,100 

  Mã SP: E8333DMWS_WE

  Tình trạng: Có sẵn

 • -15%

  Bộ công tắc “Không làm phiền”, “Xin dọn phòng”, “Vui lòng chờ”, màu vàng ánh kim

  Giá: 605,000  713,900 

  Mã SP: E8333DMWS_WG

  Tình trạng: Có sẵn

 • -8%

  Bộ công tắc chìa khoá thẻ màu gỗ E8331EKT_WD

  Giá: 1,350,000  1,460,800 

  Mã SP: E8331EKT_WD

  Tình trạng: Có sẵn

 • -20%

  Bộ công tắc chìa khoá thẻ màu trắng

  Giá: 978,000  1,217,700 

  Mã SP: E8331EKT_WE

  Tình trạng: Có sẵn

 • -33%

  Bộ công tắc chìa khoá thẻ màu vàng ánh kim

  Giá: 980,000  1,460,800 

  Mã SP: E8331EKT_WG

  Tình trạng: Có sẵn

 • -17%

  Bộ công tắc chuông “Không làm phiền”, “Xin dọn phòng”, “Vui lòng chờ”, màu gỗ

  Giá: 654,000  784,300 

  Mã SP: E8331BPDMW_WD

  Tình trạng: Có sẵn

 • -20%

  Bộ công tắc chuông “Không làm phiền”, “Xin dọn phòng”, “Vui lòng chờ”, màu trắng

  Giá: 523,000  653,400 

  Mã SP: E8331BPDMW_WE

  Tình trạng: Có sẵn

 • -18%

  Bộ công tắc chuông “Không làm phiền”, “Xin dọn phòng”, “Vui lòng chờ”, màu vàng ánh kim

  Giá: 647,000  784,300 

  Mã SP: E8331BPDMW_WG

  Tình trạng: Có sẵn

 • -14%

  Bộ ổ cắm dao cạo râu màu gỗ

  Giá: 1,870,000  2,168,100 

  Mã SP: E83T727V_WD

  Tình trạng: Có sẵn

 • -15%

  Bộ ổ cắm dao cạo râu màu trắng

  Giá: 1,544,000  1,806,200 

  Mã SP: E83T727V_WE

  Tình trạng: Có sẵn

 • -18%

  Bộ ổ cắm dao cạo râu màu vàng ánh kim

  Giá: 1,768,000  2,168,100 

  Mã SP: E83T727V_WG

  Tình trạng: Có sẵn