Thiết bị dành cho Khách sạn

 • -21%

  Bộ công tắc “Không làm phiền”, “Xin dọn phòng”, “Vui lòng chờ”, màu gỗ

  Giá: 800,500  1,007,600 

  Mã SP: E8333DMWS_WD

  Tình trạng: Có sẵn

 • -6%

  Bộ công tắc “Không làm phiền”, “Xin dọn phòng”, “Vui lòng chờ”, màu trắng

  Giá: 665,000  704,300 

  Mã SP: E8333DMWS_WE

  Tình trạng: Có sẵn

 • -8%

  Bộ công tắc “Không làm phiền”, “Xin dọn phòng”, “Vui lòng chờ”, màu vàng ánh kim

  Giá: 768,000  833,800 

  Mã SP: E8333DMWS_WG

  Tình trạng: Có sẵn

 • -8%

  Bộ công tắc chìa khoá thẻ màu gỗ E8331EKT_WD

  Giá: 1,350,000  1,460,800 

  Mã SP: E8331EKT_WD

  Tình trạng: Có sẵn

 • -20%

  Bộ công tắc chìa khoá thẻ màu trắng

  Giá: 1,130,000  1,420,100 

  Mã SP: E8331EKT_WE

  Tình trạng: Có sẵn

 • -21%

  Bộ công tắc chìa khoá thẻ màu vàng ánh kim

  Giá: 1,350,000  1,702,800 

  Mã SP: E8331EKT_WG

  Tình trạng: Có sẵn

 • -11%

  Bộ công tắc chuông “Không làm phiền”, “Xin dọn phòng”, “Vui lòng chờ”, màu gỗ

  Giá: 985,000  1,111,000 

  Mã SP: E8331BPDMW_WD

  Tình trạng: Có sẵn

 • -18%

  Bộ công tắc chuông “Không làm phiền”, “Xin dọn phòng”, “Vui lòng chờ”, màu trắng

  Giá: 639,900  779,900 

  Mã SP: E8331BPDMW_WE

  Tình trạng: Có sẵn

 • -17%

  Bộ công tắc chuông “Không làm phiền”, “Xin dọn phòng”, “Vui lòng chờ”, màu vàng ánh kim

  Giá: 775,000  935,000 

  Mã SP: E8331BPDMW_WG

  Tình trạng: Có sẵn

 • -23%

  Bộ ổ cắm dao cạo râu màu gỗ-E83T727V_WD

  Giá: 2,350,000  3,045,900 

  Mã SP: E83T727V_WD

  Tình trạng: Có sẵn

 • -13%

  Bộ ổ cắm dao cạo râu màu trắng-E83T727V_WE

  Giá: 1,850,000  2,137,300 

  Mã SP: E83T727V_WE

  Tình trạng: Có sẵn

 • -19%

  Bộ ổ cắm dao cạo râu màu vàng ánh kim

  Giá: 2,071,500  2,571,800 

  Mã SP: E83T727V_WG

  Tình trạng: Có sẵn