MCB Easy9

 • -19%

  Easy 9 SPD 1P 20kA

  Giá: 465,000  574,200 

  Mã SP: EZ9L33120

  Tình trạng: Có sẵn

 • -18%

  Easy 9 SPD 1P 45kA

  Giá: 498,000  609,400 

  Mã SP: EZ9L33145

  Tình trạng: Có sẵn

 • -9%

  Easy 9 SPD 1P+N 20kA

  Giá: 654,500  718,300 

  Mã SP: EZ9L33620

  Tình trạng: Có sẵn

 • -24%

  Easy 9 SPD 3P+N 20kA

  Giá: 976,000  1,292,500 

  Mã SP: EZ9L33720

  Tình trạng: Có sẵn

 • -27%

  Easy 9 SPD 3P+N 45kA

  Giá: 980,000  1,342,000 

  Mã SP: EZ9L33745

  Tình trạng: Có sẵn

 • MCB EASY9 1P 10A 4,5kA

  Giá: 80,300 

  Mã SP: EZ9F34110

  Tình trạng: Có sẵn

 • MCB EASY9 1P 16A 4,5kA

  Giá: 80,300 

  Mã SP: EZ9F34116

  Tình trạng: Có sẵn

 • MCB EASY9 1P 20A 4,5kA

  Giá: 80,300 

  Mã SP: EZ9F34120

  Tình trạng: Có sẵn

 • MCB EASY9 1P 25A 4,5kA

  Giá: 80,300 

  Mã SP: EZ9F34125

  Tình trạng: Có sẵn

 • MCB EASY9 1P 32A 4,5kA

  Giá: 80,300 

  Mã SP: EZ9F34132

  Tình trạng: Có sẵn

 • MCB EASY9 1P 40A 4,5kA

  Giá: 121,000 

  Mã SP: EZ9F34140

  Tình trạng: Có sẵn

 • MCB EASY9 1P 50A 4,5kA

  Giá: 191,400 

  Mã SP: EZ9F34150

  Tình trạng: Có sẵn