Dự Án

Toà nhà điều hành Sông Bung- Thuỷ điện A Vương

Công ty Hoàng Lê Phát cung cấp thi công hệ thống Busway toà nhà điều hành Sông Bung- Thuỷ điện A Vương


Khách sạn Hải Phong Đà Nẵng

Công ty Hoàng Lê Phát cung cấp, lắp đặt hệ thống Busway1250A- Ks Hải Phong Đà Nẵng


Khách sạn Lê Hoàng Đà Nẵng

Công ty Hoàng Lê Phát cung cấp tủ bảng điện tầng, hệ thống Busway cho KS Lê Hoàng


Khách sạn Brilliant Majestic Hotel

Công ty Hoàng Lê Phát cung cấp, lắp đặt hệ thống tủ điện cho KS Brilliant Majestic Hotel


Khách sạn Paracel Đà Nẵng

Công ty Hoàng Lê Phát cung cấp, lắp đặt Busway 2000a- Tủ điện  tầng Ks Paracel


Khách sạn CICILIA Nha trang

Công ty Hoàng Lê Phát cung cấp, lắp đặt hệ thống Busway KS CICILIA Nha trang


Khách sạn Elegant Huế

Công ty Hoàng Lê Phát cung cấp, lắp đặt hệ thống M&E, Busway


Khách sạn Reverside Quảng Bình

Công ty Hoàng Lê Phát cung cấp, lắp đặt hệ thống M&E.,TBA, tủ điện hạ thế.


Khách sạn SH Đà Nẵng

Công ty Hoàng Lê Phát cung cấp hệ thống tủ hạ thế và Busway cho khách sạn SH


Khách sạn Sea Phoenix

Công ty Hoàng Lê Phát cung cấp lắp đặt hệ thống Busway tại công trình khách sạn Sea Phoenix