MCB Acti9

 • BỘ CHỐNG SÉT 1P 230V 20KA

  Giá: 1,882,000 

  Mã SP: A9L20100

  Tình trạng: Có sẵn

 • BỘ CHỐNG SÉT 1P 230V 40KA

  Giá: 2,008,000 

  Mã SP: A9L40100

  Tình trạng: Có sẵn

 • BỘ CHỐNG SÉT 1P 230V 65KA

  Giá: 2,473,000 

  Mã SP: A9L65101

  Tình trạng: Hết Hàng

 • BỘ CHỐNG SÉT 1P 230V 8KA

  Giá: 1,756,000 

  Mã SP: A9L08100

  Tình trạng: Có sẵn

 • BỘ CHỐNG SÉT 1P+N 50KA

  Giá: 11,759,000 

  Mã SP: A9L16632

  Tình trạng: Có sẵn

 • BỘ CHỐNG SÉT 3P 50KA

  Giá: 17,421,000 

  Mã SP: A9L16633

  Tình trạng: Có sẵn

 • BỘ CHỐNG SÉT 3P+N 20KA

  Giá: 5,755,000 

  Mã SP: A9L15693

  Tình trạng: Có sẵn

 • BỘ CHỐNG SÉT 3P+N 400V 20KA

  Giá: 6,273,000 

  Mã SP: A9L20600

  Tình trạng: Hết Hàng

 • BỘ CHỐNG SÉT 3P+N 400V 40KA

  Giá: 7,214,000 

  Mã SP: A9L40600

  Tình trạng: Hết Hàng

 • BỘ CHỐNG SÉT 3P+N 400V 40KA

  Giá: 6,907,000 

  Mã SP: A9L15688

  Tình trạng: Hết Hàng

 • BỘ CHỐNG SÉT 3P+N 400V 65KA

  Giá: 8,722,000 

  Mã SP: A9L65601

  Tình trạng: Có sẵn

 • BỘ CHỐNG SÉT 3P+N 50KA

  Giá: 21,777,000 

  Mã SP: A9L16634

  Tình trạng: Có sẵn